Kernwaarden MSG

Sinds de oprichting van MSG in 1989 hechten wij veel waarde aan vakmanschap en kwaliteit. Echter zien wij deze twee pijlers vandaag de dag niet langer als onderscheidend, maar als een vanzelfsprekendheid. Om het vakmanschap en de kwaliteit te waarborgen, zetten wij in op andere waarden zoals de vitaliteit, de betrokkenheid, de bevlogenheid en de ontwikkeling van ons personeel.

 

Betrokkenheid & bevlogenheid

Onze medewerkers spelen een grote, belangrijke rol in onze dienstverlening binnen de metaalbewerking. Aangezien wij veel belang hechten aan een goede teamgeest, worden beslissingen dan ook in goed overleg genomen. Wij bieden alle medewerkers de mogelijkheid om hun meningen en standpunten te weerleggen vanuit hun eigen vakgebied. Zowel bij de aanschaf van een nieuwe machine als bij het opstellen van de bedrijfsdoelstellingen speelt iedereen een rol van betekenis. Zo gaan wij uit van elkaars kwaliteiten en nemen we iedereen mee in het proces dat wij als bedrijf doormaken. Via deze weg hebben wij een team gecreëerd, dat samen toewerkt naar hetzelfde doel. Wij zien dit als een groot voordeel, omdat wij elkaar op deze manier kunnen motiveren en inspireren.

 

Ontwikkeling

Wij beoordelen ons personeel niet op tekortkomingen, maar op kansen en kwaliteiten. Binnen MSG krijgt elke medewerker de ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen en te streven naar het hoogst haalbare. Om deze ontwikkeling zo goed mogelijk te faciliteren en aan te moedigen, stellen wij ons personeel in staat om een persoonlijk ontwikkeltraject te volgen. Door middel van specialistische, aanvullende opleidingen krijgen zij de kans om zichzelf en hun talenten verder te ontplooien en uit te groeien tot een vakspecialist. Hierdoor blijven onze medewerkers op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen de metaalbewerking.

 

Duurzame relatie

Door te investeren in de betrokkenheid en de ontwikkeling van ons personeel blijven zowel ons ziekteverzuim als verloop laag. Het grote voordeel hiervan is dat ons personeel een duurzame relatie kan opbouwen met onze klanten. Wij zijn dan ook trots dat opdrachtgevers al ruim 25 jaar zaken doen met MSG.

Precisie onderdelen

MSG heeft zich de laatste jaren wat meer gefocust op precisie onderdelen en dat willen we beter laten zien op onze website inclusief referenties. Daarom zijn we achter de schermen hard bezig om de website te verbeteren en aan te vullen. Kom dus binnenkort zeker terug om een kijkje te nemen!